Tankevirus

Tankevirus er både et kurs, en bok og en metode som skal hjelpe ungdom og voksne til å håndtere sin mentale helse. Vi hjalp dem med nettside, applikasjonsutvikling og IT-support. I tillegg til dette har vi ansvaret for daglig drift av løsningene.

Om kunden
Bak konseptet Tankevirus står Brorson & Sande AS. De ønsket å gjøre det lettere å snakke om lette og moderate psykiske problemer, og lanserte i 2012 boka Tankevirus. Med boka ønsket de å vise at alle har vanskelige tanker, men at du selv velger om du vil tillegge dem vekt eller ikke.

Boka ble en suksess og har blant annet blitt brukt i skoleverket som grunnlag for diskusjoner blant elever i videregående skole. De siste årene har de tatt konseptet sitt videre og utviklet kurslederopplæring som foregår fra både online og offline kursplattform. 

Tankevirus mottok Helseprisen 2016 for sitt arbeid. Du kan se mer på tankevirus.no.

Vårt bidrag
Gjennomtenkt AS utviklet nettstedet Tankevirus.no med WordPress som rammeverk, samt en offline/desktop kursportal, begge med design og funksjonalitet etter ønske fra kunden.

Kursportalen til Tankevirus har vi utviklet i en offline-versjon slik at foredragsholderne kan gjennomføre sine mestringskurs også steder med dårlig internettforbindelse. Løsningen er utviklet i ElectronJS og basert på eksisterende onlineløsning linket sammen via api.

I tillegg til nettsted og applikasjonsutvikling for Tankevirus utfører vi også IT-support direkte til kursdeltagerne deres.

Covid satt en stopper for kursvirksomhet for mange bedrifter. Vi har derfor utviklet en egen webinar-løsning for Tankevirus slik at dem kan fortsette sitt viktige arbeid i tiden fremover! 

Likte du arbeidet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!